PTÁK ŽAL

Pohádka o různých podobách štěstí

7. dubna 2008 v 16:31

Doporučeno od 5 let
Délka 50 min.
Prostor 3x3 m·
Loutkové představení malým pro radost a velkým k zamyšlení
· Vhodné pro volná prostranství, hradů, zámků, poutí a jarmarků
· Zpěv a živá muzika vás provedou renesanční pohádkou na motivy
Vojtěcha Martínka o krásné princezně Isabel a její cestě za pravím štěstím
.

V jedné zemi žila princezna, krásná půvabná, ale velmi pyšná a rozmařilá.
S chudým člověkem neměla slitování.Sedávala v zámku v krásné světnici a dívala se dolů do ulice, kudy lidé procházeli.
Ale museli to být jen lidé bohatí, veselí a pěkně ustrojení.
Až jednou ....
 
 

Reklama